Πληροφορίες ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα ανήκει στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Πνευματικά δικαιώματα
Το σύνολο (μορφή, περιεχόμενο και λειτουργίες)  του Δικτυακού τόπου www.cyclades-tour.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Θεωρούμε αυτονόητο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.cyclades-tour.gr για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, από δημόσιους φορείς, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημοσιογράφους κλπ. με την ελάχιστη προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής, της ενημέρωσης της ιστοσελίδας από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε και της αποστολής του έργου, του δημοσιεύματος ή της ακριβούς δικτυακής διεύθυνσης.

Πηγές
To περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.cyclades-tour.gr βασίζεται σε:
- Πρωτογενή πληροφορία από την καταγραφή φυσικών και πολιτιστικών πόρων, επιχειρήσεων και περιοχών που έχει συγκεντρώσει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων A.E σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του Νομού Κυκλάδων.
-Έρευνες και Μελέτες που έχουν διεξαχθεί για λογαριασμό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων A.E
-Συγγραφή κειμένων που έχουν γίνει από τους Σπύρο Κουβαρά και Νέλλη Καψή για την Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Τουριστικής Προβολής
- Αποδελτίωση έντυπου και ψηφιακού υλικού των επίσημων φορέων της περιοχής
- Aλλες πηγές, κυρίως στο Ιντερνετ, επισήμων φορέων της περιοχής

Λόγω του μεγάλου όγκου περιεχομένου, ενδέχεται κάποιες πηγές να έχουν παραβλεφθεί. Σημειώνουμε πάντως ότι στο πλαίσιο των χρηστών συναλλακτικών ηθών του διαδικτύου, η ανταλλαγή των υλικών είναι κοινή πρακτική διεθνώς, αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους. Επιπλέον, κάποιες πηγές δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται συνεχώς καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα στο χρήστη.
Σε κάθε περίπτωση, που κάποια πηγή (φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος) θεωρήσει ότι κάποιο ή κάποια ψηφιακά υλικά (εικόνες, κείμενα, ήχοι, γραφικά, βίντεο κλπ) είναι ιδιαίτερο και αυτόνομο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αναφέρεται στις πηγές του δικτυακού τόπου www.cyclades-tour.gr και δεν επιθυμεί να εμφανίζεται , παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με fax ή ταχυδρομικά και θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ παράλληλα θα ενημερώσουμε με e-mail τους ενδιαφερόμενους.

Όροι χρήσης
Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου www.cyclades-tour.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου – ιδιαίτερα για εμπορική χρήση και μεταπώληση.

Ευθύνες
Παρότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια η πληροφόρηση που παρέχεται να είναι αξιόπιστη και επίκαιρη, η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής δεν αποδέχεται καμία νομική ευθύνη σχετικά με την εγκυρότητα ή την πληρότητα οιωνδήποτε στοιχείων περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε για τις συνέπειες της χρήσης των στοιχείων αυτών.
Οι υπεύθυνοι του δικτυακού τόπου www.cyclades-tour.gr έχουν ελέγξει την εγκυρότητα και τη νομιμότητα των συνδέσμων (links) στους οποίους παραπέμπουν τα διάφορα έγγραφα. Ωστόσο, δηλώνεται ρητά ότι ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών των δικτυακών τόπων.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου www.cyclades-tour.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της - ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας και διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους. Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους - με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου υπόκειται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα».
Ο χρήστης / επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους, όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος www.cyclades-tour.gr παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων (links).

Για τυχόν παραλείψεις μας ή παρατηρήσεις που έχετε για τα παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης - Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Τσιροπινά, 84100 Ερμούπολη, Σύρος, +30 22810 88834, φαξ +30 22810 87982, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.