Περιγραφή


Aνάμεσα στην Κέα και στο Λαύριο βρίσκεται η Μακρόνησος, που διοικητικά ανήκει στην Κέα. Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα,  μετά τον εμφύλιο, η Μακρόνησος χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας πολιτικών κρατουμένων ενώ στις μέρες μας πλέον το νησί παραμένει ακατοίκητο.